Մասնակցության վճար

  • Առցանց վճարում
  • Բանկային տվյալներ

Սույն էջի միջոցով դուք կարող էք վճարել JUST DILIJAN IT! ծրագրի արժեքը: Դրա համար խնդրում ենք լրացնել ստորև դաշտերը:

Վճարումը կատարվում է յուրաքանչյուր մասնակցի համար առանձին՝ պայմանագրի հիման վրա:

Խնդրում ենք նշել ծրագրի մասնակցի տվյալները.
Խնդրում ենք նշել պայմանագրով վճարողի տվյալները.
Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնեք, որ առցանց վճարում կատարելիս, երբ գումարը հավասար է կամ գերազանցում է 400 000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք գումարը արտարժույթով (մոտավոր՝ 47 000 ռուբլի / 850 ԱՄՆ դոլար) համաձայն «Փողերի լվացման եվ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» համար ՀՕ-80-Ն,առ 26.05.2008 ՀՀ օրենքի դրույթների ներկայացվում է վճարողի գործող նույնականացման փաստաթղթի պատճենը:
«Վճարել» կոճակը սեղմելուց հետո դուք կուղղորդենք «Ամերիաբանկ» բանկի էջին վճարումը կատարելու համար: Մենք չենք գանձում որևէ գումար փոխանցման համար, սակայն ձեր բանկը կարող է փոխանցումը իրականացնելու համար գումար գանձել:
Այս ծառայության վճարը կգանձվի ձեր բանկային հաշվի փոխարժեքով՝ դրամային արժեքի չափով՝ ըստ բանկում գործող փոխարժեքի։ Ձեր բանկն իրավունք ունի միջնորդավճար գանձել այդ գործողությունն իրականացնելու համար։
ՍՔՈԼԱԵ ՄՈՒՆԴԻ ԱՐՄԵՆԻԱ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ՀՎՀՀ: 02642122
Հասցե: ք․ Երևան, Մելիք Ադամյան 2/2
Հեռ․: 060 700 800

Բանկային վավերապայմաններ
Հաշվարկային հաշիվ: 1570022870250100 AMD
Բանկ: Ամերիաբանկ ՓԲԸ