Բացառիկ էկոհամակարգ
03.02.2017

Լեռները, հանքային աղբյուրները, մաքուր օդը. Դիլիջան քաղաքը գտնվում է Հայաստանի հյուսիսում և շրջապատված է ազգային պարկի անտառներով