Դիմել

Խնդրում ենք լրացնել JUST DILIJAN IT! -ի մասնակցության դիմում հայտը

Անչափահաս մասնակցի ձևաթուղթը պետք է լրացնեն ծնողները կամ այլ լիազոր անձիք։

Գրանցումն արագացնելու նպատակով խնդրում ենք ուղարկել մասնակցի անձնագրի պատճենը camp@justdilijanit.org էլեկտրոնային հասցեով։

Պատվերն ավարտելուց հետո մենք Ձեր էլեկտրոնային հասցեին կուղարկենք
– պայմանագիրը
– Վճարային Հաշիվ
– անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը
– հետագա ցուցումները

Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել, որ * նշված դաշտերը պարտադիր են
Խնրում ենք ընտրել ծրագիրը*
Երեխաների ծրագրեր
Ընտանեկան հանգիստ 6-9 տարեկան երեխաների համար՝ ծնողների հետ
Խնդրում ենք լրացնել Ծրագրի մասնակցի տվյալները*
Սեռ
Արդյոք մասնակիցն ունի՞ որևէ հիվանդություն/ալերգիա/սննդային սահմանափակում *
Նշեք մասնակցի հոբբին եւ հետաքրքրությունները*
Մասնակցի մոր կամ այլ լիազոր անձի տվյալներ
Մասնակցի հայրը կամ այլ լիազոր անձի տվյալներ
Ավելացնել ուղեկցող անձ
Ծրագրի մասնակցին ուղեկցող անձի տվյալները
Ո՞ր քաղաքից է նախատեսվում թռիչքը *
Խնդրում ենք լրացնել Ծրագրի մասնակցի տվյալները*
Սեռ
Արդյոք մասնակիցն ունի՞ որևէ հիվանդություն/ալերգիա/սննդային սահմանափակում *
Նշեք մասնակցի հոբբին եւ հետաքրքրությունները*
Խնդրում ենք լրացնել Ծրագրի մասնակցի տվյալները*
Սեռ
Արդյոք մասնակիցն ունի՞ որևէ հիվանդություն/ալերգիա/սննդային սահմանափակում *
Նշեք մասնակցի հոբբին եւ հետաքրքրությունները*
Խնդրում ենք լրացնել Ծրագրի մասնակցի տվյալները*
Սեռ
Արդյոք մասնակիցն ունի՞ որևէ հիվանդություն/ալերգիա/սննդային սահմանափակում *
Նշեք մասնակցի հոբբին եւ հետաքրքրությունները*
+ Ավելացնել ևս մեկ մասնակից
Որտեղի՞ց եք իմացել մեր մասին։*
Ձեր համաձայնությունը պայմաններին
«Սքոլաե Մունդի Արմենիա» բարեգործական հիմնադրամը (0010, ՀՀ, Երևան, Մելիք-Ադամյան 2/2 հասցեում գտնվող) (այսուհետ՝ «Ծրագրի կազմակերպիչ») տեղեկացնում է իր նպատակի մասին՝ մշակելու ձեր և երեխայի՝ Հայտի մեջ նշված անձնական տվյալները (այսուհետ՝ «Տվյալներ»)՝ համաձայն ՀՀ օրենքների և ձեր/ երեխայի (երբ կիրառելի է) համաձայնության: Տվյալների մշակումը իրականցվում է երեխայի՝ JUST DILIJAN IT! ամառային ծրագրերին (այսուհետ՝ «Ծրագիր») մասնակցելու հնարավորությունը սահմանելու նպատակով: Մշակումը նշանակում է Տվյալների հավաքելը, մուտքագրելը, համակարգումը, պահպանելը, զտումը (թարմացում, ուղղում), առանձնացումը, օգտագործումը, փոխանցումը, տրամադրումը, ապանձնավորումը, ուղեփակումը, ոչնչացումը, կամ այլ գործողություններ Տվյալների հետ նպատակին հասնելու նպատակով: Ծրագրի կազմակերպիչը կարող է (փոխանցման միջոցով) տրամադրել Տվյալները այն երրորդ անձանց, որոնք ներգրավված են Ծրագրի կազմակերպման գործընթացում: Ծրագրի կազմակերպիչը և նշված երրորդ անձինք հաստատում են, որ կիրառում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները Տվյալների՝ անօրինական գործողություններից պաշտպանության համար: Դուք և երեխան (երբ կիրառելի է) կարող էք ցանկացած պահի հետ կանչել ձեր համաձայնությունը՝ դրա մասին տեղեկացնելով Ծրագրի կազմակերպչին: Համաձայնությունը տրամադրվում է այն ժամկետով, որը անհրաժեշտ է նպատակին հասնելու համար: Խնդրում ենք նշել, որ եթե երեխայի 16 տարին լրացել է, նա ինքնուրույն է տալիս համաձայնությունը իր Տվյալների մշակման վերաբերյալ:
Շնորհակալություն, տվյալները հաջողությամբ փոխանցված են:
Շուտով մեր մենեջերը կկապվի Ձեզ հետ